پرسش‌های متداول

روش تسویه حساب پژوهشی جهت تعیین نمره مقاله یا انصراف از مقاله برای دانشجویان مقطع دکتری

دانشجویان مقطع دکتری که از رساله خود دفاع نموده اند حداکثر نمره ۱۹ لحاظ می شود لذا لازم است برای تعیین تکلیف ۱ نمره باقی مانده لازم است مقاله چاپ شده و یا پذیرش شده ارایه کنند

لذا می توانند برای اخذ نمره نهایی و تسویه حساب مراحل زیر را انجام دهند:

۱ - اصل نامه پذیرش یا مقاله چاپ شده باید به تایید استاد راهنما، مدیرگروه و سپس مدیر پژوهش و رئیس دانشکده رسانده شود.

۲- فرم "تایید مقاله جهت مجوز دفاع وتسویه حساب دکتری" را دانلود و امضاء اساتید مربوط را پیرو توضیحات مندرج در آن فرم اخذ نماید.

۳- کسانی که می خواهند نامه پذیرش مقاله ارایه نمایند لازم است فرم تعهد چاپ مقاله را دانلود و امضای اساتید مربوطه را اخذ نمایند.

۴ - فرم تعیین ارزش مقاله و نمره نهایی پایان نامه را از سایت دانشکده دانلود و پرینت کرده و به امضای استاد راهنما و مدیر گروه برسد

۵- فرم تسویه حساب پایان نامه / رساله را دانلود و بعد از اخذ امضای اساتید تحویل دفتر پژوهشی نمائید.

بعد از تکمیل مدارک، در صورت کامل بودن آنها، ظرف ۲۴ ساعت نمره نهایی رساله در سیستم آموزشی دانشگاه ثبت خواهد شد. بعد از آن دانشجو می تواند به آموزش دانشکده رجوع کرده و درخواست بررسی پرونده فارغ التحصیلی نماید.

روش تسویه حساب پژوهشی جهت تعیین نمره مقاله یا انصراف از مقاله برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد که از پایان نامه خود دفاع نموده اند حداکثر نمره ۱۸ لحاظ می شود لذا لازم است برای تعیین تکلیف ۲ نمره باقی مانده: ۱- یا مقاله چاپ شده و یا پذیرش شده ارایه کرده و یا ۲- فرم انصراف از مقاله ارایه کنند.

لذا لازم است در هر دو صورت برای اخذ نمره نهایی و تسویه حساب مراحل زیر را انجام دهید:

الف- تسویه حساب با ارایه مقاله:

۱ - اصل نامه پذیرش یا مقاله چاپ شده که به تایید استاد راهنما، مدیرگروه و سپس مدیر پژوهش و رئیس دانشکده رسیده است به دفتر پژوهش تحویل داده شود.

۲- کسانی که می خواهند نامه پذیرش مقاله ارایه نمایند لازم است فرم تعهد چاپ مقاله را دانلود و امضای اساتید مربوطه را اخذ نمایند.

۳ - فرم تعیین ارزش مقاله و نمره نهایی پایان نامه را دانلود و پرینت کرده و به امضای استاد راهنما و مدیر گروه برسد.

۴- فرم تسویه حساب پایان نامه / رساله را دانلود و بعد از اخذ امضای اساتید تحویل دفتر پژوهشی نمائید.

 

ب- در صورت انصراف از نمره مقاله

۱ - در صورتی که دانشجو بخواهد از ارایه مقاله صرف نظر کند، فرم انصراف از مقاله را دانلود امضاء استاد راهنما و مدیر گروه را اخد نماید.

۲- فرم تعهد انصراف از مقاله را دانلود و پرینت کرده و به امضای استاد راهنما و مدیر گروه برساند

۲ - فرم تعیین ارزش مقاله و نمره نهایی پایان نامه را دانلود و پرینت کرده و به امضای استاد راهنما و مدیر گروه برسد.

۳- فرم تسویه حساب پایان نامه / رساله را دانلود و بعد از اخذ امضای اساتید تحویل دفتر پژوهشی نمائید.

بعد از تکمیل مدارک، در صورت کامل بودن آنها، ظرف ۲۴ ساعت نمره نهایی پایان نامه در سیستم آموزشی دانشگاه ثبت خواهد شد. بعد از آن دانشجو می تواند به آموزش دانشکده رجوع کرده و درخواست بررسی پرونده فارغ التحصیلی نماید.

فرآینداقدام به دفاع از پایان نامه؟

چطوری اقدام به دفاع از پایان نامه کنم؟

 

۱ - رجوع به آموزش دانشکده جهت درخواست صدور وضعیت تحصیلی

۲ - پایان نامه را در سیستم الکترونیک آپلود کنید

۳ - هماهنگی نمائید تا فایل پایان نامه توسط اساتید و مدیرگروه تایید شده تا بدست کارشناس پژوهشی برسد.

۴ - بعد از انتخاب گزینه وضعیت پایان نامه در سیستم الکترونیکی و به شرط ملاحظه"کارشناس دانشکده در حال بررسی" جهت دریافت فرم و نامه داور به کارشناس پژوهش دانشکده رجوع نمائید.

۵ - بعد از ۱۰ روز مطالعه توسط استاد داور، فرم تایید شده توسط ایشان را به پژوهش تحویل نمائید.

۶ - دریافت فرم تعیین تاریخ دفاع و اخذ امضاء از اساتید و مدیر گروه از پژوهش دانشکده

۷ - دریافت دعوت نامه های دفاع یک هفته قبل از دفاع از پژوهش دانشکده

۸ - تحویل دعوت نامه ها به اساتید توسط دانشجو

۹ - رزرو و هماهنگی سالن دفاع با رئیس دفتر دانشکده

۱۰ - دریافت برگه اعلام زمان برگزاری دفاع جهت نصب در تابلوهای اعلانات.

۱۱ - حضور در محل برگزاری جلسه دفاع در زمان تعیین شده.

 

تذکر ۱: پیرو بخشنامه، پذیرایی مجلل و یا دادن هدیه به اساتید و مسئولان دانشگاه اکیداً ممنون می باشد.

 

 

 

برای صدور معرفی نامه پژوهشی راهنمایی کنید.

تمامی دانشجویانی که برای شروع به کار اجرای پایان نامه / رساله در مرکز یا سازمان تعیین شده در پروپزال نیاز به معرفی داشته باشند لازم است قدامات به شرح ذیل توسط دانشجو انجام و از طریق وب سایت دانشکده درخواست ارسال شود:

۱- دانلود فایل نامه و پر کردن گزینه های خالی (می توانید با دانلود نامه نمونه به عنوان راهنمایی استفاده کنید) متن این فایل در واقع نامه ای است که دانشجو می خواهد به مرکز یا سازمانی ارایه دهد. لذا براساس اطلاعات آن سازمان و همچنین اطلاعات پرپوزال دانشجو کامل شود.)

۲- ارایه درخواست و ارسال نامه تایپ شده به دانشکده از طریق پر کردن فرم آنلاین " معرفی نامه" در منوی امورپژوهشی در سایت دانشکده علوم پزشکی و انتخاب فایل فوق الذکر (نامه تایپ شده) در همان فرم.

۳- اخذ امضای مدیر گروه یا استاد راهنما در یکی از برگ های پرینت شده

۴- رجوع بعد از ۴۸ به کارشناس پژوهشی دانشکده به همراه پرینت نمونه نامه تایپ شده به همراه کد رهگیری ارایه شده از سیستم

۵- تایید کارشناس پژوهش

۶- امضای رئیس دانشکده

۷- رجوع به دبیرخانه دانشکده جهت ثبت شماره ورود به دفتر و مهمور کردن آن.

تذکر: معرفی نامه فقط یکبار قابل صدور بوده و به هیچ عنوان مجدداً صادر نخواهد شد. لذا قبل از اقدام به صدور معرفی نامه موافقت شفاهی محل تحقیق را اخذ نمایید.

می خواهم شروع به ارایه پروپوزال کنم؟از کجا شروع کنم؟

بخش فرآیند ارایه پروپوزال تا دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد را در منوی امور پژوهشی مطالعه فرمایید

شرایط انتخاب اساتید خارج از واحد برای راهنمایی و مشاوره پایان نامه / رساله (مدعو) چگونه است؟

دانشجویانی که می خواهند از اساتید خارج از واحد (مدعو) برای راهنمایی یا مشاوره پایان نامه / رساله خود استفاده نمایند در صورتی که اسامی آنها قبلاً ثبت نشده است و در سیستم پروپوزال اسامی آنها قابل روئیت نیست لازم است مراحل زیر را انجام دهند تا نام استاد مربوطه در سیستم پروپوزال وارد شود:

 

  1. کپی حکم هیات علمی استاد (حکم سال جاری برای ارشد و حکم سال جاری+حکم ۳ سال قبل برای مقطع دکتری) مثلاً: حکم سال ۹۶ و ۹۳ برای مقطع دکتری و فقط حکم ۹۶ برای ارشد
  2. درج شماره کد ملی در بالای حکم
  3. درج شماره موبایل استاد در بالای حکم
  4. درج ایمیل استاد در بالای حکم
  5. حکم کارگزینی توسط مدیر گروه امضاء شود.
  6. تحویل یک برگ کپی از حکم تایید شده به دفتر پژوهشی دانشکده
  7. ارسال نامه الکترونیکی از طریق اتوماسیون اداری توسط مدیر گروه به رئیس دانشکده