فرم درخواست صدور معرفی نامه پژوهشی

 • 0
 • نام و نام خانوادگی گیرنده نامه*نام و نام خانوادگی گیرنده نانمه (اختیاری)
  1
 • سمت (ریاست یا معاونت یا مدیریت)*سمت گیرنده نامه حتما باید قید شود (ریاست/معاونت/مدیریت)
  2
 • نام مرکز یا سازمان گیرنده نامه*نام سازمان گیرنده نامه (مثال: دانشگاه علوم پزشکی تهران)
  3
 • مشخصات پایان نامه /رساله
  4
 • رشته تحصیلی*
  5
 • مقطع تحصیلی*
  6
 • عنوان پایان نامه /رساله*عنوان کامل ایان نامه/ رساله
  7
 • تاریخ تصویب شورای پژوهشی*تاریخ تصویب در شورای پژوهشی دانشکده
  8
 • مشخصات دانشجو
  9
 • نام و نام خانوادگی دانشجو*نام کامل
  10
 • شماره دانشجویی*
  11
 • شماره تماس*شماره موبایل برای تماس اضطراری
  12
 • ایمیل*ایمیل دانشجو
  13
 • فایل*فایل نامه آماده شده را انتخاب کنید ضمیمه کردن نامه تایپ شده
   14