برنامه برگزاری جلسات گروه مهندسی پزشکی – بیومواد و بافت در سال ۹۸

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۱۲:۳۸ کد : ۱۱۳۹۱ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۴۴۰

 

فروردین: سه شنبه ۲۷/۱/۹۸

اردیبهشت: سه شنبه ۱۷/۲/۹۸

خرداد: سه شنبه ۲۸/۳/۹۸

تیر: سه شنبه ۲۵/۴/۹۸

مرداد: سه شنبه ۲۲/۵/۹۸

شهریور: سه شنبه ۲۶/۶/۹۸

مهر: سه شنبه ۲۳/۷/۹۸

آبان: سه شنبه ۲۱/۸/۹۸

آذر: سه شنبه ۲۶/۹/۹۸

دی: سه شنبه ۲۴/۱۰/۹۸

بهمن: سه شنبه ۱۵/۱۱/۹۸

اسفند: سه شنبه ۲۰/۱۲/۹۸

 

 


( ۲ )