جلسات گروه بیومکانیک

۱۷ مهر ۱۳۹۸ | ۰۹:۳۶ کد : ۱۱۹۴۳ اطلاعیه ها پژوهشی و فناوری
تعداد بازدید:۶۶

جلسات گروه بیومکانیک

 

ردیف

روز

تاریخ

ساعت

1

 

شنبه

20/7/98

19-17

2

 

شنبه

18/8/98

19-17

3

 

شنبه

16/9/98

19-17

4

 

شنبه

21/10/98

19-17

5

 

شنبه

19/11/98

19-17

6

 

شنبه

17/12/98

19-17


( ۱ )