جلسات گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

۲۱ مهر ۱۳۹۸ | ۰۹:۱۰ کد : ۱۱۹۶۴ اطلاعیه ها پژوهشی و فناوری
تعداد بازدید:۵۲

سه شنبه

8.30-10

16 مهر

سه شنبه

8.30-10

21 آبان

سه شنبه

8.30-10

19 آذر

سه شنبه

8.30-10

17 دی

سه شنبه

8.30-10

15 بهمن

سه شنبه

8.30-10

13 اسفند


( ۲ )