جدول زمان بندی و مدارک لازم جهت مراجعه حضوری و تشکیل پرونده دانشجویان ورودی ۹۵

۰۴ مهر ۱۳۹۵ | ۱۵:۳۲ کد خبر : ۶۳۳۵ اطلاعیه ها آموزشی
تعداد بازدید:۵۴۹
جدول زمان بندی و مدارک لازم جهت مراجعه حضوری و تشکیل پرونده دانشجویان ورودی ۹۵

*** مدارک لازم جهت تشکیل پرونده دانشجویان ***

رشته

تاریخ

ساعت

علوم و صنایع غذایی – کنترل کیفی (کارشناسی ارشد)

۱۰/۷/۹۵

۸:۰۰ الی ۱۶:۰۰

علوم بهداشتی در تغذیه (کارشناسی ارشد)

۱۱/۷/۹۵

۸:۰۰ الی ۱۶:۰۰

علوم تغذیه و اقتصاد بهداشت – بهداشت و ایمنی مواد غذایی (کارشناسی ارشد)

۱۲/۷/۹۵

۸:۰۰ الی ۱۶:۰۰

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی (کارشناسی ارشد)

۱۳/۷/۹۵

۸:۰۰ الی ۱۶:۰۰

آموزش بهداشت (کارشناسی ارشد) و مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی (دکتری)

۱۴/۷/۹۵

۸:۰۰ الی ۱۶:۰۰

علوم تغذیه (کارشناسی)

۱۷/۷/۹۵

۸:۰۰ الی ۱۶:۰۰

علوم تغذیه (کارشناسی)

۱۸/۷/۹۵

۸:۰۰ الی ۱۶:۰۰

 

 


۶ رای