اخذ مجوز دفاع از رساله منوط به تایید مقاله از طرف معاونت پژوهشی می باشد.

۰۸ دی ۱۳۹۵ | ۱۶:۱۲ کد خبر : ۷۰۳۶ اطلاعیه ها امور پایان نامه و رساله
تعداد بازدید:۳۴۸

احتراماً، با توجه به ضرورت اخذ مجوز دفاع دانشجویان مقطع دکتری تخصصی لازم است حداقل ۱۵ روز قبل از برگزاری دفاع یک نسخه از تصویر پذیرش مقاله به همراه مقاله پس از تکمیل چک لیست پیوست به معاونت پژوهشی ارسال گردد.