تماس با دانشکده

۲۳ فروردین ۱۳۹۶ | ۱۰:۴۸ کد خبر : ۷۶۱۵ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۱۲۸۵

شماره تلفن های دانشکده علوم پزشکی

۴۴۸۶۹۸۲۷ – ۴۴۸۶۹۸۰۳ – ۴۴۸۶۱۸۱۵-۴۴۸۶۹۸۱۶

 

ریاست دانشکده – جناب آقای دکتر علی کمیلی (شماره تلفن داخلی ۲۵۵۰)

 

شماره تلفنهای داخلی کارکنان

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تلفن داخلی

صابر آزادی

مسئول دفتر ریاست دانشکده

۲۵۵۰

سمیه خدادادیان

رئیس اداره آموزشی

۲۵۰۲

سیدمهدی ذاکری

کارشناس آموزش

۲۵۲۵

فرحناز برکادهی

کارشناس آموزش

۲۵۲۳

دکتر به آفرید قلندری

مدیر پژوهش

۲۵۰۶

علی جلیلی

کارشناس پژوهش

۲۵۱۹

محمد احرابی

رئیس اداره دانشجویی فرهنگی

۲۵۱۷

مرجان عبدالهی

کارشناس دانشجویی فرهنگی

۲۵۲۰

زهرا افشاری

مسئول دبیرخانه

۲۵۰۳

 

 

شماره تلفنهای داخلی مدیران گروه و اعضای هیأت علمی

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تلفن داخلی

آقای دکتر شهریار اقتصادی

مدیر گروه علوم تغذیه

۲۵۳۲

خانم دکتر زهرا جلیلی

مدیر گروه آموزش بهداشت

۲۵۳۰

آقای دکتر سیدجمال الدین طبیبی

مدیر گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

۲۵۲۸

آقای دکتر پیمان مهستی

مدیر گروه کنترل کیفی و بهداشتی

۲۵۵۰

آقای دکتر بهنود عباسی

هیأت علمی

۲۵۴۰

آقای دکتر محمود محمودی

هیأت علمی

۲۵۲۷

خانم دکتر لیلا نظری منش

هیأت علمی

۲۵۴۴

 

 

 


۴ رای