شماره تلفن های دانشکده

۲۳ فروردین ۱۳۹۶ | ۱۰:۴۸ کد : ۷۶۱۵ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۱۹۸۱۰

شماره تلفن های دانشکده علوم وفن آوریهای پزشکی

۴۴۸۶۹۸۲۷- ۴۴۸۶۱۸۱۵ -۴۴۸۶۷۵۵۰

شماره تلفن ریاست دانشکده: ۴۴۸۶۷۵۵۵

فاکس دانشکده: ۴۴۸۶۴۹۲۹ داخلی ۲۵۳۹

نام ونام خانوادگی

موقعیت

شماره تلفن داخلی

صابرآزادی

مسئول دفتردانشکده

۲۵۵۰

دکتر نوشیروان

معاون دانشکده

۲۵۰۵

سمیه خدادادیان

رئیس اداره آموزشی

۲۶۲۲

آرزوشیردل

کارشناس آموزش

۲۶۲۸

محبوبه آقاجانی نسرین عوض زاده

کارشناس آموزش

۲۶۱۱

الهه حمزه لو

کارشناس آموزش

۲۶۱۳

انوشا قهاری

کارشناس آموزش

۲۶۱۲

سیدمهدی سید ذاکری

کارشناس آموزش

۲۶29

مرجان عبدالهی

مسئول اموردانش آموختگان

۲۶۲۳

زهرا افشاری

دبیرخانه ریاست

۲۶۲۱

دکتربه آفرید قلندری

مدیر پژوهش

۲۶۱۴

علی جلیلی

کارشناس مسئول امور پژوهش

۲۶15

نیکوهمتی لیلا میران زاده

کارشناسان پژوهش

۲۶۱۶

آرش خلیلیان

کارشناس پژوهش

۲۶۲۹

مهرآسا وهاب زاده

رئیس اداره دانشجویی وفرهنگی

۲۶۱۷

منیژه ابطحی

کارشناس دانشجویی وفرهنگی

۲۶۱۷

فردین قویدل

مسئول آزمایشگاه

۲۵۱۷

حامد زهتاب

مسئول دبیرخانه

۲۶۲۰

آقای دکترپیمان مهستی

مدیر گروه علوم تغذیه

۲۵۱۵

خانم دکتر لیلا ریاحی

مدیرگروه مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی

۲۵۲۸

خانم دکتر زهراجلیلی

مدیرگروه آموزش بهداشت

۲۵۴۱

آقای دکترعلی شیخانی

مدیرگروه بیوالکتریک وبالینی

۲۵۳۰

خانم دکترنجمه نجم الدین

مدیرگروه بیومتریال وبافت

۲۵۱۴

آقای دکترمحمودی دکترتوکلی

هیات علمی

۲۵۳۳

آقای دکتر جوانمردی

هیات علمی

۲۵۳۲

آقای دکتر اقتصادی

هیات علمی

۲۵۳۲

دکترموحدی - دکترعباسی

هیات علمی

۲۵۲۲

 خانم دکترعطاران

هیات علمی

۲۵۲۱

خانم دکترنظری منش خانم دکترنیک روان

هیات علمی

۲۵۴۰

خانم دکترطباطبائیان

هیات علمی

۲۵۳۸

دکتر خلیفه سلطانی دکتر بهاری فر

هیات علمی

۲۵۳۶

خانم دکترصرافی زاده خانم دکترعطایی

هیات علمی

۲۵۳۵

دکترنصیری پور

هیات علمی

۲۵۳۴

دکترحامدی

هیات علمی

۲۵۳۷

دکترحاجی نبی

هیات علمی

۲۵۲۴

خانم دکترکرمی خانم دکترفرخی منش

هیات علمی

۲۵۱۸

خانم دکترآصف نژاد

هیات علمی

۲۵۳۱

خانم فرزانه فرهنگ

مسئول آزمایشگاه

۲۵۱۶

 

 


( ۷۳ )