شماره تلفن های دانشکده

۲۳ فروردین ۱۳۹۶ | ۱۰:۴۸ کد خبر : ۷۶۱۵ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۱۶۹۳

 

شماره تلفن های دانشکده علوم وفن آوریهای پزشکی

۴۴۸۶۹۸۲۷- ۴۴۸۶۱۸۱۵ -۴۴۸۶۴۹۲۹

 

نام ونام خانوادگی

موقعیت

شماره تلفن داخلی

صابرآزادی

مسئول دفتردانشکده

۲۵۵۰

سمیه خدادادیان

رئیس اداره آموزشی

۲۵۰۳

آرزوشیردل – الهه حمزه لو

کارشناسان آموزش

۲۵۰۲

محبوبه آقاجانی

کارشناس آموزش

۲۵۲۵

نسرین عوض زاده

کارشناس آموزش

۲۵۴۵

فرحناز برکادهی

کارشناس آموزش

۲۵۲۳

سیدمهدی سید ذاکری

کارشناس آموزش

۲۵۱۹

مرجان عبدالهی

مسئول اموردانش آموختگان

۲۵۲۰

زهرا افشاری

دبیرخانه ریاست

۲۵۲۰

دکتربه آفرید قلندری

مدیر پژوهش

۲۵۰۶

علی جلیلی

کارشناس پژوهش

۲۵۱۹

نیکوهمتی – لیلا میران زاده

کارشناسان پژوهش

۲۵۰۸

مهرآسا وهاب زاده

رئیس اداره دانشجویی وفرهنگی

۲۵۱۷

منیژه ابطحی

کارشناس دانشجویی وفرهنگی

۲۵۴۶

فردین قویدل

مسئول آزمایشگاه

۲۶۱۱

حامد زهتاب

مسئول دبیرخانه

۲۵۱۱

آقای دکترپیمان مهستی

مدیر گروه علوم تغذیه

۲۵۱۵

آقای دکترسید جمال الدین طبیبی

مدیرگروه مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی

۲۵۲۸

خانم دکتر زهراجلیلی

مدیرگروه آموزش بهداشت

۲۵۴۱

آقای دکترنوشیروان

مدیرگروه بیوالکتریک وبالینی

۲۵۰۵

خانم دکترحسن زاده

مدیرگروه بیومتریال وبافت

۲۵۱۴

آقای دکترمحمودی – دکترتوکلی

هیات علمی

۲۵۳۳

آقای دکتر جوانمردی

هیات علمی

۲۵۳۲

آقای دکتر اقتصادی

هیات علمی

۲۵۳۰

دکترموحدی - دکترعباسی

هیات علمی

۲۵۲۲

خانم دکترریاحی – خانم دکترعطاران

هیات علمی

۲۵۲۱

خانم دکترنظری منش – خانم دکترنیک روان

هیات علمی

۲۵۴۰

خانم دکترطباطبائیان

هیات علمی

۲۵۳۸

دکتر خلیفه سلطانی – دکتر بهاری فر

هیات علمی

۲۵۳۶

خانم دکترصرافی زاده – خانم دکترعطایی

هیات علمی

۲۵۳۵

دکترنصیری پور

هیات علمی

۲۵۳۴

دکترحامدی

هیات علمی

۲۵۳۷

دکترحاجی نبی

هیات علمی

۲۵۲۴

خانم دکترکرمی – خانم دکترفرخی منش

هیات علمی

۲۵۱۸

خانم دکترآصف نژاد – خانم دکتر نجم الدین

هیات علمی

۲۵۳۱

 

 

 

 


۶ رای