کسانی که مشکل رمز در سیستم الکترونیکی پروپوزال دارند از دکمه بازیابی استفاده نمایند و رمز مجدد بگیرند در غیر اینصورت برای پی گیری به مسئول امور پایان نامه ها در ساختمان علوم انسانی رجوع نمایید.

۱۸ مرداد ۱۳۹۶ | ۱۶:۱۶ کد خبر : ۸۲۹۲ اطلاعیه ها امور پایان نامه و رساله پژوهشی و فناوری
تعداد بازدید:۱۹۳
کسانی که مشکل رمز در سیستم الکترونیکی پروپوزال دارند از دکمه بازیابی استفاده نمایند و رمز مجدد بگیرند در غیر اینصورت برای پی گیری به مسئول امور پایان نامه ها در ساختمان علوم ا