تاریخ برگزاری جلسات گروه بیو الکتریک در سال ۹۸

۰۷ مهر ۱۳۹۸ | ۱۲:۳۰ کد : ۹۵۵۵ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۱۱۷

جلسات گروه بیو الکتریک

 

ردیف

روز

تاریخ

ساعت

1

سه شنبه

26/6/98

17-15

2

سه شنبه

9/7/98

17-15

3

سه شنبه

23/7/98

17-15

4

سه شنبه

14/8/98

17-15

5

سه شنبه

28/8/98

17-15

6

سه شنبه

12/9/98

17-15

7

سه شنبه

26/9/98

17-15

8

سه شنبه

10/10/98

17-15

9

سه شنبه

24/10/98

17-15

10

سه شنبه

8/11/98

17-15

11

سه شنبه

29/11/98

17-15

12

سه شنبه

13/12/98

17-15

13

سه شنبه

20/12/98

17-15


( ۱ )