دستورالعمل ثبت پروپوزال

 دستورالعمل ثبت و اخذ تایید پروپوزال دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری
در سامانه امور پژوهشی واحد علوم وتحقیقات

(  برای جلوگیری از هرگونه اشتباه، دستورالعمل فوق را به دقت مطالعه نمایید )

 تذکر :

 • دانشجویان محترم موظفند علاوه بر ثبت و تصویب پروپوزال خود بر اساس مراحل اعلام شده در این دستورالعمل(پروپوزال الکترونیک) نسبت به ارائه تصویر صفحه تصویب پروپوزال الکترونیکی به همراه پروپوزال به شیوه قبلی(بیورت کاغذی) با مراجعه به حوزه پژوهشی دانشکده متبوع خود اقدام نمایند.

 

مرحله اول

 • ابتدا دانشجو وارد سیستم می شود و  در سیستم ثبت نام می کند.  
 • ثبت نام دانشجو در کارتابل مدیر گروه مربوطه قرارمی‏ گیرد.
 • مدیر گروه وارد کارتابل خود شده و در صورتی که دانشجو به مرحله ارائه پروپوزال رسیده باشد ثبت نام دانشجو راتایید می‏ کند(در صورتی که دانشجو ثبت نام کرده باشد در ستون سمت راست کارتابل مدیر گروه علامت ستاره درج شده است) .

 

مرحله دوم

 •  در صورت تایید ثبت نام دانشجو توسط مدیر گروه پیغامی (ایمیل ( برای دانشجو ارسال می‏ شود.
 • دانشجو می تواند با کد ملی خود وارد سیستم شده و اساتید راهنما و مشاور خود را (در صورتی که ظرفیت خالی داشته باشند) انتخاب کند.


  مرحله سوم

 •  پس از انتخاب اساتید توسط دانشجو، اساتید راهنما و مشاور باید وارد کارتابل خود شده و از سمت راست کارتابل خود راهنمایی و مشاوره دانشجو را تایید نمایند.
 • تا زمانی که همه اساتید (راهنما و مشاور (تایید ننمایند ، دانشجو نمی تواند پروپوزال خود را ارائه دهد.
 •  پس از تایید دانشجو توسط اساتید(راهنما و مشاور)، دانشجو باید وارد کارتابل خود شده و فایل پروپوزال و فایل ایران داک خود را تکمیل و برای اساتید ارسال نماید.
 • در صورتی که دانشجو فقط فایل پروپوزال را ارسال نماید ) فایل ایران داک را ارسال نکند) امکان تائید پروپوزال توسط استادان راهنما و مشاور وجود ندارد.

   

مرحله چهارم

 • زمانی که هر دو فایل)پروپوزال و ایران داک) برای اساتید راهنما و مشاور ارسال شد، اساتید بعد از مطالعه پروپوزال) در صورت کامل بودن) آن را تایید می نمایند و اگر یکی از اساتید پروپوزال را به هر دلیل عودت نمایند دانشجو باید همه مراحلی که قبلاً انجام داده است دوباره تکرار کند و اساتید نام دانشجو را باید مجدداً تایید نمایند.
 • در واقع قبولی راهنمایی و مشاوره آن دانشجو را نیز تایید و یا رد نمایند و دانشجو در کارتابل خود در قسمت پیامهای دریافتی می تواند علت عودت پروپوزال را مشاهده نماید و استاد دلیل عدم تائید پروپوزال را به صورت پیام برای دانشجو ارسال می نماید.

   

مرحله پنجم

 •  بعد از تایید پروپوزال توسط استادان راهنما و مشاور، دانشجو وارد کارتابل خود شده و پروپوزال را به منظور تایید گروه و کتابخانه مرکزی ارسال می کند و مسئول کتابخانه باید وارد کارتابل خود شده و با توجه به موضوع پایان نامه دانشجو، موضوعات مشابه را (در صورت وجود در قسمت نوشتن پیام) پیوست نماید و پروپوزال را تایید کند.
 • سپس گزارش کتابخانه مرکزی برای استاد راهنما ارسال می گردد.
 •  استاد راهنما در قسمت{مشاهده} موضوعات مشابه را ملاحظه و تائید نماید.
 •  با تایید استاد راهنما گزارش کتابخانه مرکزی به همراه پروپوزال و فایل ایران داک برای مدیر گروه ارسال می شود.
 •  مدیر گروه وارد کارتابل خود شده و پس از مطالعه پروپوزال و ملاحظه فایل موضوعات مشابه در قسمت{مشاهده}، تاریخ برگزاری و شماره شورای گروهی که پروپوزال در آن به تصویب می‏ رسد را درج نموده و پروپوزال را تایید می کند.