گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی - کارشناسی ارشد

 

گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی - کارشناسی ارشد

 

دکترآخوند زاده
تحصیلات: دکتری تخصصی
رشته: تغذیه
مرتبه علمی: دانشیار
سمت: مدیرگروه