شرایط صدور معرفی نامه پژوهشی

صدور معرفی نامه پژوهشی

فقط دانشجویانی که پروپوزال آنها در شورای پژوهشی دانشکده مورد تصویب قرار گرفته است (تاریخ مصوب گروه ملاک نیست) می توانند درخواست صدور معرفی نامه پژوهشی نمایند.

برای این منظور ابتدا با وارد شدن به سیستم ثبت الکترونیکی پروپوزال، تاریخ تصویب پژوهشی و عنوان دقیق پایان نامه/ ‏رساله را یادداشت نموده (می توانید‬ عنوان پایان نامه / رساله را Copy کرده و در متن نامه Paste کنید. ) پس با استفاده از راهنمای صدور معرفی نامه، متن نامه را آماده کرده و سپس از منوی صدور معرفی نامه اقدام نمایید.

تذکر مهم: این گواهی نامه چون فقط یکبار قابل صدور می باشد لذا قبل از درخواست از پذیرش اولیه مرکز مورد نظر اطمینان حاصل نمایید و سمت و مرکز دریافت کننده نامه را دقیق و بر اساس جامعه آماری مندرج در پروپوزال مصوب خود مشخص نمایید. در صورت بروز هرگونه مشکل در این زمینه مسئولیت آن بر عهده متقاضی بوده و صدور معرفی مجدد نیز امکان پذیر نمی باشد.

در صورتی که نیاز به مراجعه به چندین مرکز باشد باید معرفی نامه خطاب به سازمان اصلی صادر شده و سپس از آن مرکز اقدام به اخذ مجوز به مراکز ذی صلاح آن سازمان نمایید.

لذا برای صدور معرفی نامه مراحل زیر را به ترتیب اجرا نمایید:

۱- مطالعه راهنمای صدور معرفی نامه پژوهشی

۲- ارسال نامه تایپ شده و وارد کردن مشخصات آن بصورت آنلاین از طریق انتخاب گزینه: صدور آنلاین معرفی نامه