مراحل انجام دفاع از پایان نامه مقطع ارشد

 

۱ - رجوع به آموزش دانشکده جهت درخواست صدور وضعیت تحصیلی

۲ - پایان نامه را در سیستم الکترونیک آپلود کنید

۳ - هماهنگی نمائید تا فایل پایان نامه توسط اساتید و مدیرگروه تایید شده تا بدست کارشناس پژوهشی برسد.

۴ - بعد از انتخاب گزینه وضعیت پایان نامه در سیستم الکترونیکی و به شرط ملاحظه"کارشناس دانشکده در حال بررسی" جهت دریافت فرم و نامه داور به کارشناس پژوهش دانشکده رجوع نمائید.

۵ - بعد از ۱۰ روز مطالعه توسط استاد داور، فرم تایید شده توسط ایشان را به پژوهش تحویل نمائید.

۶ - دریافت فرم تعیین تاریخ دفاع و اخذ امضاء از اساتید و مدیر گروه از پژوهش دانشکده

۷ - دریافت دعوت نامه های دفاع یک هفته قبل از دفاع از پژوهش دانشکده

۸ - تحویل دعوت نامه ها به اساتید توسط دانشجو

۹ - رزرو و هماهنگی سالن دفاع با رئیس دفتر دانشکده

۱۰ - دریافت برگه اعلام زمان برگزاری دفاع جهت نصب در تابلوهای اعلانات.

۱۱ - حضور در محل برگزاری جلسه دفاع در زمان تعیین شده.

 

تذکر ۱: پیرو بخشنامه، پذیرایی مجلل و یا دادن هدیه به اساتید و مسئولان دانشگاه اکیداً ممنون می باشد.