جلسات دفاع

آمار دفاع هفته آخر آبان و هفته اول آذر ماه ۹۷

ردیف

نام و نام خانوادگی

مقطع و رشته

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور

عنوان پایان نامه

تاریخ

ساعت

مکان

شماره تماس

۱

پریا ولی پور

ارشد مهندسی پزشکی بیو مکانیک

دکتر سیامک خرمی مهر

دکتر کامران حسنی

دکتر محمد نیکخو

بررسی تاثیرات خواص سازنده ایمپلنت های دندانی در ایجاد فاکتور های بیومکانیکی در استخوان فک و بدنه ایمپلنت

۳۰/۸/۹۷

۱۷:۰۰

بلوک آموزشی ۲

-

۲

امین اله گلرو

دکتری مهندسی پزشکی بیو الکتریک

دکتر علی شیخانی

دکتر علی مطیع نصرآبادی

دکتر فاطمی زاده دکتر شالباف دکتر دلیری - دکتر ساجدی

بهبود کیفیت خواب با تحریک صوتی مبتنی بر روش توسعه یافته استخراج ارتباطات موثر سیگنال مغزی

۹/۹/۹۷

۱۸

بلوک آموزشی ۲

-