پرسش‌های متداول


روش تسویه حساب پژوهشی جهت تعیین نمره مقاله یا انصراف از مقاله برای دانشجویان مقطع دکتری

دانشجویان مقطع دکتری که از رساله خود دفاع نموده‌اند حداکثر نمره ۱۹ لحاظ می‌شود لذا لازم است برای تعیین تکلیف ۱ نمره باقی مانده لازم است مقاله چاپ شده و یا پذیرش شده ارائه کنند

لذا می‌توانند برای اخذ نمره نهایی و تسویه حساب مراحل زیر را انجام دهند:

۱ - اصل نامه پذیرش یا مقاله چاپ شده باید به تأیید استاد راهنما، مدیرگروه و سپس مدیر پژوهش و رئیس دانشکده رسانده شود.

۲- فرم "تأیید مقاله جهت مجوز دفاع و تسویه حساب دکتری" را دانلود و امضا اساتید مربوط را پیرو توضیحات مندرج در آن فرم اخذ نماید.

۳- کسانی که می‌خواهند نامه پذیرش مقاله ارائه نمایند لازم است فرم تعهد چاپ مقاله را دانلود و امضای اساتید مربوطه را اخذ نمایند.

۴ - فرم تعیین ارزش مقاله و نمره نهایی پایان نامه را از سایت دانشکده دانلود و پرینت کرده و به امضای استاد راهنما و مدیر گروه برسد

۵- فرم تسویه حساب پایان نامه / رساله را دانلود و بعد از اخذ امضای اساتید تحویل دفتر پژوهشی نمائید.

 

بعد از تکمیل مدارک و در صورت کامل بودن آنها، ظرف ۲۴ ساعت نمره نهایی پایان نامه در سیستم آموزشی دانشگاه ثبت خواهد شد. بعد از آن دانشجو می‌تواند به آموزش دانشکده رجوع کرده و درخواست اخذ برگه فارغ التحصیلی نماید.

دانشجو باید یک جلد از پایان نامه / ‏رساله‬ به همراه یک عدد سی دی حاوی متن و ساختار پایان نامه را به همراه داشته باشد که بعد از امضای استاد راهنما در صفحه مشخصات پایان نامه / ‏رساله‬ توسط کارشناسان پژوهشی مهر شود که در زمان اخذ امضاهای برگه فارغ التحصیلی به کتابخانه مرکزی تحویل داده شود.

روش تسویه حساب پژوهشی جهت تعیین نمره مقاله یا انصراف از مقاله برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد که از پایان نامه خود دفاع نموده‌اند حداکثر نمره ۱۸ لحاظ می‌شود لذا لازم است برای تعیین تکلیف ۲ نمره باقی مانده: ۱- یا مقاله چاپ شده و یا پذیرش شده ارائه کرده و یا ۲- فرم انصراف از مقاله ارائه کنند.

لذا لازم است در هر دو صورت برای اخذ نمره نهایی و تسویه حساب مراحل زیر را انجام دهید:

الف- تسویه پژوهشی با ارائه مقاله:

۱ - اصل نامه پذیرش یا مقاله چاپ شده که به تأیید استاد راهنما، مدیرگروه و سپس مدیر پژوهش و رئیس دانشکده رسیده است به دفتر پژوهش تحویل داده شود.

۲- کسانی که می‌خواهند نامه پذیرش مقاله ارائه نمایند لازم است فرم تعهد چاپ مقاله را دانلود و امضای اساتید مربوطه را اخذ نمایند.

۳ - فرم تعیین ارزش مقاله و نمره نهایی پایان نامه را دانلود و پرینت کرده و به امضای استاد راهنما و مدیر گروه برسد.

۴- فرم تسویه حساب پایان نامه / رساله را دانلود و بعد از اخذ امضای اساتید تحویل دفتر پژوهشی نمائید.

 

ب- تسویه پژوهشی بدون ارایه مقاله

۱ - در صورتی که دانشجو بخواهد از ارائه مقاله صرف نظر کند، فرم انصراف از مقاله را دانلود امضا استاد راهنما و مدیر گروه را اخد نماید.

۲- فرم تعهد انصراف از مقاله را دانلود و پرینت کرده و به امضای استاد راهنما و مدیر گروه برساند

۲ - فرم تعیین ارزش مقاله و نمره نهایی پایان نامه را دانلود و پرینت کرده و به امضای استاد راهنما و مدیر گروه برسد.

۳- فرم تسویه حساب پایان نامه / رساله را دانلود و بعد از اخذ امضای اساتید تحویل دفتر پژوهشی نمائید.

 

بعد از تکمیل مدارک و در صورت کامل بودن آنها، ظرف ۲۴ ساعت نمره نهایی پایان نامه در سیستم آموزشی دانشگاه ثبت خواهد شد. بعد از آن دانشجو می‌تواند به آموزش دانشکده رجوع کرده و درخواست اخذ برگه فارغ التحصیلی نماید.

دانشجو باید یک جلد از پایان نامه / ‏رساله‬ به همراه یک عدد سی دی حاوی متن و ساختار پایان نامه را به همراه داشته باشد که بعد از امضای استاد راهنما در صفحه مشخصات پایان نامه / ‏رساله‬ توسط کارشناسان پژوهشی مهر شود که در زمان اخذ امضاهای برگه فارغ التحصیلی به کتابخانه مرکزی تحویل داده شود.

 

برای دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد باید چه مراحلی را طی کنم؟

برای دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد باید چه مراحلی را طی کنم؟

 

۱ - رجوع به آموزش دانشکده جهت درخواست صدور وضعیت تحصیلی

۲ - پایان نامه را در سیستم الکترونیک آپلود کنید

۳ - هماهنگی نمائید تا فایل پایان نامه توسط اساتید و مدیرگروه تایید شده تا بدست کارشناس پژوهشی برسد.

۴ - بعد از انتخاب گزینه وضعیت پایان نامه در سیستم الکترونیکی و به شرط ملاحظه"کارشناس دانشکده در حال بررسی" جهت دریافت فرم و نامه داور به کارشناس پژوهش دانشکده رجوع نمائید.

۵ - بعد از ۱۰ روز مطالعه توسط استاد داور، فرم تایید شده توسط ایشان را به پژوهش تحویل نمائید.

۶ - دریافت فرم تعیین تاریخ دفاع و اخذ امضاء از اساتید و مدیر گروه از پژوهش دانشکده

۷ - دریافت دعوت نامه های دفاع یک هفته قبل از دفاع از پژوهش دانشکده

۸ - تحویل دعوت نامه ها به اساتید توسط دانشجو

۹ - رزرو و هماهنگی سالن دفاع با رئیس دفتر دانشکده

۱۰ - دریافت برگه اعلام زمان برگزاری دفاع جهت نصب در تابلوهای اعلانات.

۱۱ - حضور در محل برگزاری جلسه دفاع در زمان تعیین شده.

 

تذکر ۱: پیرو بخشنامه، پذیرایی مجلل و یا دادن هدیه به اساتید و مسئولان دانشگاه اکیداً ممنون می باشد.

 

 

 

برای صدور معرفی نامه پژوهشی راهنمایی کنید.

تمامی دانشجویانی که برای شروع به کار اجرای پایان نامه / رساله در مرکز یا سازمان تعیین شده در پروپزال نیاز به معرفی داشته باشند لازم است قدامات به شرح ذیل توسط دانشجو انجام و از طریق وب سایت دانشکده درخواست ارسال شود:

۱- دانلود فایل نامه و پر کردن گزینه های خالی (می توانید با دانلود نامه نمونه به عنوان راهنمایی استفاده کنید) متن این فایل در واقع نامه ای است که دانشجو می خواهد به مرکز یا سازمانی ارایه دهد. لذا براساس اطلاعات آن سازمان و همچنین اطلاعات پرپوزال دانشجو کامل شود.)

۲- ارایه درخواست و ارسال نامه تایپ شده به دانشکده از طریق پر کردن فرم آنلاین " معرفی نامه" در منوی امورپژوهشی در سایت دانشکده علوم پزشکی و انتخاب فایل فوق الذکر (نامه تایپ شده) در همان فرم.

۳- اخذ امضای مدیر گروه یا استاد راهنما در یکی از برگ های پرینت شده

۴- رجوع بعد از ۴۸ به کارشناس پژوهشی دانشکده به همراه پرینت نمونه نامه تایپ شده به همراه کد رهگیری ارایه شده از سیستم

۵- تایید کارشناس پژوهش

۶- امضای رئیس دانشکده

۷- رجوع به دبیرخانه دانشکده جهت ثبت شماره ورود به دفتر و مهمور کردن آن.

تذکر: معرفی نامه فقط یکبار قابل صدور بوده و به هیچ عنوان مجدداً صادر نخواهد شد. لذا قبل از اقدام به صدور معرفی نامه موافقت شفاهی محل تحقیق را اخذ نمایید.

کلید واژه ها: a1

می خواهم شروع به ارایه پروپوزال کنم؟ از کجا شروع کنم؟

 • اطلاع از ظرفیت راهنمایی و مشاوره اساتید مورد نظر جهت همکاری در پایان نامه (رجوع مدیر گروه)
 • انتخاب موضوع پایان نامه با راهنمایی استاد راهنما
 • تسلیم عنوان پایان نامه (حداکثر در ۲ صفحه شامل عنوان، نام دانشجو، نام راهنما، دانشکده و گروه و تاریخ پروپوزال، مقدمه در پنج سطر، هدف کلی، اهداف ویژه و هدف کاربردی) بوسیله دانشجو به انضمام فرم صورتجلسه دفاع از پروپوزال و طرح در شورای پژوهشی (مقطع ارشد) یا (مقطع دکتری) به مدیر گروه آموزشی جهت تصویب در شورای پژوهشی دانشکده
 • تصویب عنوان پایان نامه در جلسه شورای گروه (تاریخ تصویب گروه ملاک تعیین زمان انتظار برای دفاع نمی باشد)
 • تدوین پروپوزال براساس فرم پیشنهاد تحقیق توسط دانشجو زیر نظر استاد راهنما جهت ارایه به مدیر گروه
 • درخواست کد اخلاق پژوهش از کمیته اخلاق واحد (از طریق استاد راهنما)
 • ارائه نامه موافقت از سازمان یا محل اجرای پژوهش (جامعه پژوهش) توسط دانشجو به دفتر پژوهش. تذکر: دانشجویانی که جهت اخذ موافقنامه از مرکز مورد تحقیق خود نیاز به معرفی نامه از دانشگاه داشته باشند می توانند راهنمای صدور معرفی نامه در منوی پژوهش رجوع نمایند
 • تذکر: با توجه به اینکه فقط یک بار امکان صدور معرفی نامه مقدور می باشد قبل از هر گونه اقدام، از موافقت اولیه مرکز مورد نظر اطمینان حاصل نمایید
 • ارائه نامه استعلام از سایت h ttp://www.irandoc.ac.ir و تایید شده توسط مدیر گروه به دفتر پژوهشی
 • ثبت پروپوزال در سیستم الکترونیکی پژوهشی واحد
 • تایید استاد راهنما و مشاور در سیستم الکترونیکی به منزله پذیرش درخواست راهنمایی یا مشاوره
 • آپلود فایل پروپزال توسط دانشجو در سیستم الکترونیکی
 • تایید پروپزال توسط استاد راهنما و مشاور در سیستم الکترونیکی
 • ارسال پروپزال به مدیر گروه در سیستم الکترونیکی و تایید و ارسال آن توسط مدیرگروه به کارشناس پژوهشی جهت تصویب در معاونت پژوهشی واحد
 • مراجعه دانشجو به دفتر پژوهشی دانشکده بعد از یک ماه از زمان تصویب در معاونت پژوهشی واحد، جهت دریافت ابلاغیه و تحویل آنها به اساتید محترم راهنما و مشاور.

شرایط انتخاب اساتید خارج از واحد برای راهنمایی و مشاوره پایان نامه / رساله (مدعو) چگونه است؟

دانشجویانی که می‌خواهند از اساتید خارج از واحد (مدعو) برای راهنمایی یا مشاوره پایان نامه / رساله خود استفاده نمایند در صورتی که اعضای هیات علمی ظرفیت خالی نداشته باشند و اسامی آنها قبلاً ثبت نشده باشد و اگر در سیستم پروپوزال اسامی آنها قابل روئیت نیست لازم است مراحل زیر را انجام دهند تا نام استاد مربوطه در سیستم پروپوزال وارد شود:

 

 1. کپی حکم هیات علمی استاد (حکم سال جاری برای ارشد و حکم سال جاری +حکم ۳ سال قبل برای مقطع دکتری) مثلاً: حکم سال ۹۶ و ۹۳ برای مقطع دکتری و فقط حکم ۹۶ برای ارشد
 2. درج شماره کد ملی در بالای حکم
 3. درج شماره موبایل استاد در بالای حکم
 4. درج ایمیل استاد در بالای حکم
 5. حکم کارگزینی توسط مدیر گروه امضا شود.
 6. تحویل یک برگ کپی از حکم تأیید شده به دفتر پژوهشی دانشکده
 7. ارسال نامه الکترونیکی از طریق اتوماسیون اداری توسط مدیر گروه به رئیس دانشکده