شماره تلفن های دانشکده

۲۳ فروردین ۱۳۹۶ | ۱۰:۴۸ کد : ۷۶۱۵ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۳۰۷۴۵

 

شماره تلفن های دانشکده علوم وفن آوریهای پزشکی

44869827- 44869577 -44867550

شماره تلفن ثابت دانشکده :44867555، فاکس دانشکده: 44864929، داخلی 2539

نام ونام خانوادگی

موقعیت

شماره تلفن داخلی

ش . اتاق

صابرآزادی

مسئول دفتردانشکده

2550

517

سمیه خدادادیان

رئیس اداره آموزشی

 

627

آرزوشیردل

کارشناس آموزش

2628

625

نسرین عوض زاده

کارشناس آموزش

2618

625

الهه حمزه لو

کارشناس آموزش

2622

629

انوشا قهاری

کارشناس آموزش

2622

629

سیدمهدی سید ذاکری

کارشناس آموزش

2629

628

مرجان عبدالهی

مسئول اموردانش آموختگان

2623

630

زهرا افشاری

دبیرخانه ریاست

2621

630

دکتربهنود عباسی

مدیر پژوهش

2614

604

علی جلیلی

کارشناس پژوهش

2615

605

نیکوهمتی – لیلا میران زاده

کارشناسان پژوهش

2616

606

آرش خلیلیان

کارشناس پژوهش

2615

606

مهرآسا وهاب زاده

رئیس اداره دانشجویی وفرهنگی

2617

607

منیژه ابطحی

کارشناس دانشجویی وفرهنگی

2617

607

فردین قویدل

مسئول آزمایشگاه

2517

511

دکتر کامران حسنی

مدیرگروه بیومکانیک وتوانبخشی

2519

522

آقای دکترپیمان مهستی

مدیر گروه علوم تغذیه

2515

532

خانم دکتر لیلا ریاحی

مدیرگروه مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی

2528

527

خانم دکتر زهراجلیلی

مدیرگروه آموزش بهداشت

2541

529

 آقای دکترعلی شیخانی

مدیرگروه  بیوالکتریک وبالینی

2530

530

خانم دکتر نجمه نجم الدین

مدیرگروه بیومتریال وبافت

2514

531

آقای دکترمحمودی – دکترتوکلی

هیات علمی

2533

504

آقای دکتر جوانمردی

هیات علمی

2532

506

آقای دکتر اقتصادی

هیات علمی

2532

506

دکترموحدی – دکتر خلیفه سلطانی

هیات علمی

2522

501 – پ 1

خانم دکترعطاران

هیات علمی

2521

501 – پ 2

خانم دکترنظری منش – خانم دکترنیک روان

هیات علمی

2540

501 – پ 3

خانم دکترطباطبائیان- خانم دکتر رنگرز

هیات علمی

2538

501 – پ 4

دکتر بهاری فر

هیات علمی

2536

501 – پ 5

خانم دکترصرافی زاده – خانم دکترعطایی

هیات علمی

2535

501 – پ 6

دکترنصیری پور

هیات علمی

2534

501- پ 7

دکترحامدی - دکترپولادیان

هیات علمی

2537

501 – پ 8

دکترحاجی نبی

هیات علمی

2524

501 – پ 10

خانم دکترکرمی – خانم دکترفرخی منش

هیات علمی

2518

501 – پ 9

خانم دکترآصف نژاد – خانم دکترحسن زاده- خانم دکترسمیعی

هیات علمی

2531

507

خانم فرزانه فرهنگ

مسئول آزمایشگاه

2516

508


( ۱۷۵ )