مراحل دفاع مقطع دکتری تخصصی

مراحل انجام دفاع دانشجویان مقطع دکتری تخصصی
(دستورالعمل فوق را به دقت مطالعه نمایید)
 
مرحله اول
  • دانشجویان مقطع دکتری حداقل یک سال پس از تصویب موضوع رساله در شورای پژوهشی دانشکده می توانند از رساله خود دفاع نمایند.
  • به این منظور در صورتی که دانشجو پذیرش یا چاپ مقالات مورد نیاز برای اخذ مجوز دفاع را در اختیار داشته باشد ، رساله خود را به همراه مستندات مقاله (فایل pdf مقاله به صورت یک فایل که شامل متن کامل مقاله و پذیرش آن در مجله باشد باید از قبل آماده شده باشد) به صورت pdf در سیستم بارگذاری کرده و ارسال می نماید(دقت شود تمامی فیلدهای خواسته شده باید تکمیل گردد)

مرحله دوم
  • مدیر پژوهشی دانشکده از طریق کارتابل خود فایل مقاله و رساله را دریافت می کند و در صورتی که مقالات مورد تائید باشد مجوز برگزاری دفاع را صادر می نماید.

 

مرحله سوم

 

  • اساتید راهنما و مشاور از طریق کارتابل خود رساله دانشجو و مقاله را دریافت نموده و پس از مطالعه، در صورت آمادگی دفاع، آن را تایید می نمایند و در صورتی که دانشجو باید قبل از برگزاری دفاع مواردی را در رساله خود اصلاح نماید در قسمت نوشتن پیام برای دانشجو، موارد را ارسال می نمایند و رساله را رد می کنند تا دانشجو موارد را برطرف کرده و مجدداً برای اساتید ارسال نماید (در صورت رد رساله توسط هر یک از اساتید، دانشجو مراحل ارسال رساله خود را باید مجدداً از ابتدا طی نماید)
مرحله چهارم
  • در صورت تائید رساله توسط اساتید راهنما و مشاور، رساله برای مدیر گروه مربوطه ارسال می گردد و پس از تائید رساله توسط مدیر گروه پیغامی برای مدیر گروه ارسال می گردد مبنی بر اینکه باید داوران و ناظر این دانشجو را مشخص نماید.
  • پس از مشخص شدن داوران و ناظر توسط مدیر گروه، رساله دانشجو برای کارشناسان پژوهشی اداره امور پایان نامه (حوزه معاونت پژوهش و فناوری) ارسال می گردد.
  • کارشناسان اداره امور پایان نامه، احکام داوران و ناظر رساله را صادر می کنند و پس از امضاء فرم مخصوص داوری و نظارت توسط داوران و ناظر رساله، فرم تعیین تاریخ دفاع که باید به تائید کلیه اساتید و مدیر گروه برسد توسط دانشجو به اداره امور پایان نامه تحویل و تاریخ دفاع توسط کارشناسان اداره امور پایان نامه، در سیستم ثبت می گردد.

مرحله پنجم
  • فرم صورتجلسه دفاع و دعوتنامه اساتید توسط کارشناسان اداره امور پایان نامه از طریق سیستم پرینت گرفته شده و پس از امضاء و شماره به منظور برگزاری جلسه دفاع تحویل دانشجو می گردد.

 

فلوچارت دفاع از رساله