دریافت کد اخلاق

 

 1. طرح نامه به گروه تخصصی یا شورای پژوهشی دانشکده ارائه می‌گردد و پس از تأیید علمی و ضرورت انجام آن (با مسئولیت استاد راهنما یا مجری طرح تحقیقاتی) مدارک لازم به شرح ذیل تکمیل می‌گردد.
 2. مدارک فوق همراه با نامه ریاست دانشکده به دبیرخانه کمیته اخلاق مستقر در دانشکده علوم پزشکی واحد ارسال می‌گردد.
 3. کمیته اخلاق در بازه زمانی مشخص با استفاده از کارشناسان و کارگروه غربالگری به بررسی ابعاد مختلف اخلاقی طرح نامه پرداخته و نتیجه را به ریاست دانشکده متقاضی منعکس می کند.

 

مدارک مورد نیاز:

مدارک همراه با پروپوزال طرح پژوهشی و یا پروپوزال پایان‌نامه / رساله بسته به نوع رشته جهت بررسی در کمیته‌ی اخلاق باید شامل موارد زیر باشد:

 1. پروپوزال کامل شامل در نظر گرفتن ملاحظات اخلاقی
 2. فرم رضایت نامه آگاهانه
 3. فرم پرسش‌نامه یا فرم جمع‌آوری اطلاعات آزمودنی‌ها ( CRP )
 4. فرم مشخصات مجری و اساتید راهنما
 5. توضیح کامل روش انجام پژوهش
 6. ارائه‌ی دستورالعمل (پروتکل) در کارآزمایی بالینی
 7. فرم امضا شده تعارض منافع همکاران و مجری طرح
 8. مدارک تأیید صلاحیت پژوهشگر (رزومه)
 9. بروشور دارو جهت مطالعات انسانی
 10. ارائه اطلاعات کامل جهت استفاده از حیوان (شامل نحوه اسارت، چگونگی نگهداری، عدم استفاده از حیوانات بیمار در آزمایش، انتخاب صحیح گونه حیوان برای مطالعه خاص، آموزش لازم محققین برای کار کردن با حیوان، رعایت کامل شرایط نگهداری حیوان و...)
 11. توافق‌نامه‌ی ارسال نمونه‌های بیولوژیک به خارج از کشور
 12. سایر مدارک (پمفلت، بروشورهای اطلاعاتی، آگهی‌های تبلیغاتی، پوسترها، فراخوان و... برای ترغیب افراد به شرکت در مطالعه)
 13. رعایت و عمل به دستورالعمل‌های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی درمسائل اخلاقی در حوزه پژوهش‌های علوم پزشک

 

تذکر

 • مدارک اشاره نشده و تکمیلی باید طبق بند ۱۲ در نظر گرفته شوند.
 • حسب نظر کمیته اخلاق (بنا به صلاحدید رئیس، دبیر و سایر اعضای کمیته) مدارک درخواستی جهت بررسی پروپوزال‌ها ارسال گردد
 • نظر به راه اندازی کمیته اخلاق در واحد علوم و تحقیقات با مسئولیت دانشکده علوم پزشکی و با توجه به نامه شماره ۷۵۵/۲۹/۸/ د مورخ ۱۷/‏۰۱/‏۱۳۹۵‬ متقاضیان تنها با تکمیل اطلاعات مندرج در دستورالعمل، بسته به حوزه تخصصی خود مدارک مورد نیاز را از طریق دانشکده ذی‌ربط ارسال نمایند و از هرگونه مراجعه حضوری خودداری نمایند. دریافت مدارک با مراجعه حضوری و خارج از چارچوب فوق الذکر ممکن نمی‌باشد

دریافت فرم های کد اخلاق