فرآیند ارایه پروپوزال تا دفاع از رساله دکتری

 1. اطلاع از ظرفیت راهنمایی و مشاوره اساتید مورد نظر جهت همکاری در رساله از طریق گروه آموزشی
 2. انتخاب موضوع رساله با نظر استاد راهنما
 3. تسلیم عنوان رساله (حداکثر در ۲ صفحه شامل عنوان، نام دانشجو، نام راهنما، دانشکده و گروه و تاریخ پروپوزال، مقدمه در پنج سطر، هدف کلی، اهداف ویژه و هدف کاربردی) بوسیله دانشجو به انضمام فرم درخواست تصویب پروپوزال به مدیر گروه آموزشی جهت تصویب در شورای پژوهشی دانشکده
 4. برگزاری جلسه دفاع از رساله با حضور دانشجو جهت تصویب عنوان رساله در جلسه شورای گروه (تاریخ تصویب گروه ملاک تعیین زمان انتظار برای دفاع نمی باشد)
 5. تدوین پروپوزال براساس فرم پیشنهاد تحقیق توسط دانشجو زیر نظر استاد راهنما جهت ارایه به مدیر گروه
 6. تصویب پروپوزال در شورای پژوهشی دانشکده توسط مدیر گروه (تاریخ مصوب شورای پژوهشی دانشکده ملاک زمان انتظار برای دفاع خواهد بود.)
 7. درخواست کد اخلاق پژوهش از کمیته اخلاق واحد (از طریق استاد راهنما)
 8. ارائه نامه موافقت از سازمان یا محل اجرای پژوهش (جامعه پژوهش) توسط دانشجو به دفتر پژوهش.
 9. : دانشجویانی که جهت اخذ موافقنامه از مرکز مورد تحقیق خود نیاز به معرفی نامه از دانشگاه داشته باشند می توانند با استفاده از راهنمای صدور معرفی نامه و پر کردن کامل اطلاعات لازم و پرینت آن در کاغذ سایز A5 (همه متن های قرمز رنگ باید کامل و یا اصلاح گردد.) به دفتر پژوهشی دانشکده رجوع نموده تا امورات اداری آن انجام گیرد. تذکر:: با توجه به اینکه فقط یک بار امکان صدور معرفی نامه مقدور می باشد قبل از هر گونه اقدام، از موافقت اولیه مرکز مورد نظر اطمینان حاصل نمایید
 10. ارائه نامه استعلام از سایت http://www.irandoc.ac.ir و ارایه به مدیر گروه
 11. ثبت پروپوزال در سیستم الکترونیکی پژوهشی واحد (ارسال پروپوزال تنها از طریق سیستم الکترونیکی ملاک عمل می باشد.)
 12. تایید استاد راهنما و مشاور در سیستم الکترونیکی به منزله پذیرش درخواست راهنمایی یا مشاوره
 13. آپلود فایل پروپوزال توسط دانشجو در سیستم الکترونیکی
 14. تایید پروپوزال توسط استاد راهنما و مشاور در سیستم الکترونیکی
 15. ارسال پروپوزال به مدیر گروه در سیستم الکترونیکی و تایید و ارسال آن توسط مدیرگروه به کارشناس پژوهشی جهت تصویب در معاونت پژوهشی واحد
 16. مراجعه دانشجو به دفتر پژوهشی دانشکده بعد از یک ماه از زمان تصویب در معاونت پژوهشی واحد، جهت دریافت ابلاغیه و تحویل آنها به اساتید محترم راهنما و مشاور.

تدوین رساله

 1. شروع و پیگیری اجرای پایان نامه بر اساس پروپوزال مصوب بر اساس آیین نامه نگارش و تدوین پایان نامه
 2. ارائه گزارش پیشرفت کار ۶ ماهه به استاد راهنما توسط دانشجو از فرایند انجام رساله
 3. دفاع از پایان نامه توسط دانشجو پس از گذشت حداقل یک سال از زمان تصویب نهایی پروپوزال از تاریخ تصویب پژوهشی دانشکده امکان‌پذیر خواهد بود.
 4. قبل از اقدام برای شروع فرایند دفاع از پایان نامه دانشجو می بایست با مراجعه به واحد آموزش دانشکده، درخواست فرم وضعیت تحصیلی جهت ارایه به دفتر پژوهشی دانشکده ارائه نمایید.
 5. تحویل رساله تکمیل شده و تأیید شده توسط اساتید راهنما و مشاور به مدیر گروه *" تذکر: زمان ارائه مدارک فوق برای برگزاری جلسه دفاع حداقل یک ماه قبل از تاریخ جلسه دفاع می باشد"
 6. درخواست تشکیل جلسه پیش دفاع از استاد راهنما و مشاور و مدیر گروه توسط دانشجو
 7. تکمیل فرم تایید مقاله برای صدور مجوز دفاع و تسویه حساب دانشجویان دکتری برای مقاله اول مطابق آیین نامه پیوستی فرم همراه با نامه پذیرش یا مقاله چاپ شده و تایید شده توسط اساتید.
 8. ا خذ مجوز دفاع از معاونت پژوهش با ارایه چک لیست، پذیرش مقاله و مقاله
 9. آپلود مقاله و رساله در سیستم ثبت الکترونیکی پروپوزال
 10. پی گیری جهت تایید مقاله و رساله توسط اساتید و تعیین داوران توسط مدیرگروه
 11. پی گیری جهت تایید مراتب توسط مدیر پژوهش و کارشناس پژوهش.
 12. تحویل یک نسخه از رساله به همراه فرم ارزشیابی به داور تعیین شده توسط دانشجو و ارایه فرم جواب داور به پژوهش دانشکده
 13. پی گیری جهت صدور وضعیت تحصیلی از آموزش دانشکده
 14. صدور دعوتنامه حضور در جلسه دفاعیه به اساتید راهنما / مشاور / و داور توسط مدیریت پژوهشی و تحویل آن توسط دانشجو به اساتید
 15. هماهنگی با دفتر کنترل کلاس ها جهت رزرو اتاق برای برگزاری جلسه دفاع و اعلام آن به اساتید و دفتر پژوهش دانشکده توسط دانشجو
 16. اطلاع رسانی برگزاری جلسه دفاع در تابلوی اعلانات دانشکده. (نمونه فرم به پیوست آمده است)
 17. برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه حداقل با حضور ۶ نفر از اساتید. حضور استاد راهنما و حداقل دو داور اجباری است.
 18. با توجه به اینکه حداکثر نمره دفاع از رساله ۱۹ می باشد دانشجویان بایستی با توجه به آیین نامه مربوط به مقالات مستخرج از رساله و نحوه آدرسی مقالات، اقدام به ارایه پذیرش یا چاپ مقاله و امضای آن توسط استاد راهنما، مدیر گروه و مدیر پژوهشی و رئیس دانشکده، حداکثر ۱ نمره دیگر لحاظ خواهد شد

 

تسویه حساب پژوهشی

بعد از دفاع از رساله و تحویل پذیرش مقاله یا چاپ مقاله دانشجو می تواند با توجه به راهنمای تسویه حساب پژوهشی اقدام به تسویه حساب نماید.

 

توضیحات:

 • در صورتی که تعداد اعضای اساتید حاضر در جلسه به حد نصاب نرسد جلسه باید توسط استاد راهنما کنسل گردیده و به زمان دیگری موکول شود.
 • فاصله زمانی تاریخ تصویب نهایی پروپوزال در شورای گروه با تاریخ تصویب در شورای پژوهشی دانشکده و تاریخ ارسال پروپوزال از طریق سیستم ثبت پروپوزال به حوزه معاونت پژوهشی و فناوری هریک نباید بیش از یک ماه باشد.
 • دانشجو می بایست ۴ نسخه از پایان نامه صحافی شده به استاد راهنما، مشاور، دفتر گروه و کتابخانه مرکزی (ارایه به کتابخانه مرکزی در زمان فارغ التحصیلی می باشد) ارائه نموده و یک عدد سی دی حاوی متن پایان نامه، منابع مورد استفاده و فرم ساختار بانک اطلاعاتی پایان نامه تحویل کتابخانه مرکزی نماید.
 • در تکمیل پروپوزال دقت کافی داشته باشید چنانچه در هر یک از مراحل، از نظر محتوی ناقض یا دقیقاً مطابق آیین نامه تدوین پوروپزال نباشد، درخواست تصویب پروپوزال رد شده و مجبور به طی مراحل از اول تا انتها خواهید بود. لذا توصیه می شود قبل از اقدام هماهنگی های لازم را با استاد راهنما به عمل آورید.
 • در تدوین پروپوزال، مشخصات دانشجو و اساتید راهنما و مشاور و جدول زمانبندی را بطور دقیق و کامل مشخص نمایید.
 • تمامی فرم ها و آیین نامه ها جهت مطالعه، در وب سایت واحد و دانشکده موجود است.
 • دانشجویانی که فقط نامه پذیرش مقاله ارایه نمایند لازم است فرم تعهد چاپ مقاله را دانلود و پس از پر کردن تحوبل دفتر پژوهش نمایند. بدیهی است در این صورت تا زمان ارایه مقاله چاپ شده نمی توانند دانشنامه خود را دریافت نمایند.
 • دانشجو باید در سیستم پروپوزال و حساب کاربری خود تا اتمام کار دفاع گزینه "پیام های دریافتی" را دائماً بررسی نماید. در صورت لزوم و هرگونه پیغام از طرف دانشکده با انتخاب این گزینه قابل روئیت خواهد بود. در صورت عدم ملاحظه و عدم انجام به موقع درخواست های دانشکده طبیعتاً درخواست شما رد شده و مجبور به طی همه مراحل از ابتدا خواهید شد و مسئولیت هرگونه عواقب ناشی از آن بر عهده دانشجو می باشد.

 

آیین نامه های های مرتبط با موضوع پایان نامه:

 

 

امور پژوهشی دانشکده علوم پزشکی