مهندسی پزشکی (بیو الکتریک و بالینی)

این گروه شامل رشته ها مهندسی پزشکی - بالینی و مهندسی پزشکی بیو الکتریک می باشد.

 

اعضای هیات علمی

 

گروه بیو الکتریک

دکتر نادر جعفرنیا دابانلو
تحصیلات: دکتری تخصصی
رشته: مهندسی برق و الکترونیک
مرتبه علمی: دانشیار
سمت: عضو هیات علمی
پست الکترونیکی: jafarnia@srbiau.ac.ir
دریافت رزومه


دکتر فریدون نوشیروان راحت آباد
تحصیلات: دکتری تخصصی
رشته: مهندسی پزشکی
مرتبه علمی: دانشیار
سمت: معاون دانشکده علوم و فناوری های پزشکی
پست الکترونیکی:
دریافت رزومه