صدور معرفی نامه پژوهشی

 

تمامی دانشجویانی که برای شروع به کار اجرای پایان نامه / رساله در مرکز یا سازمان تعیین شده در پروپزال نیاز به معرفی داشته باشند لازم است قدامات به شرح ذیل توسط دانشجو انجام و از طریق وب سایت دانشکده درخواست ارسال شود:

۱- دانلود فایل نامه و پر کردن گزینه‌های خالی (می‌توانید با دانلود نامه نمونه به عنوان راهنمایی استفاده کنید) متن این فایل در واقع نامه‌ای است که دانشجو می‌خواهد به مرکز یا سازمانی ارائه دهد. لذا براساس اطلاعات آن سازمان و همچنین اطلاعات پرپوزال دانشجو کامل شود.)

۲- ارائه درخواست و ارسال نامه تایپ شده به دانشکده از طریق پر کردن فرم آنلاین " معرفی نامه" در منوی امورپژوهشی در سایت دانشکده علوم پزشکی و انتخاب فایل فوق الذکر (نامه تایپ شده) در همان فرم.

۳- رجوع بعد از ۴۸ به کارشناس پژوهشی دانشکده به همراه پرینت نمونه نامه تایپ شده به همراه کد رهگیری ارائه شده از سیستم

۴- تأیید کارشناس پژوهش

۵- امضای رئیس دانشکده

۶- رجوع به دبیرخانه دانشکده جهت ثبت شماره ورود به دفتر و مهمور کردن آن.

تذکر: معرفی نامه فقط یکبار قابل صدور بوده و به هیچ عنوان مجدداً صادر نخواهد شد. لذا قبل از اقدام به صدور معرفی نامه موافقت شفاهی محل تحقیق را اخذ نمائید.