تذکرات ضروری پروپوزال

۱- حتماً از پروپوزال خام مندرج در سایت دانشکده و یا علوم تحقیقات استفاده نمایید

۲- همه گزینه های پروپوزال به طور کامل پر شود

۳- مشخصات دانشجو و اساتید بطور کامل پر شود. برای این منظور می توانید از اطلاعات مندرج در سایت دانشکده (منوی گروه های آموزشی) استفاده نموده و یا از اساتید مربوطه پیگیر باشد.

۴- جدول زمانبندی (جدول گانت) حتماً بطور کامل پر شود. برای این منظور حداقل باید ۶ ماه برای کارشناسی ارشد و حداقل ۱۲ ماه برای دکتری بطور کامل پر شود و حداقل باید دو مرحله از جدول با یکدیگر همپوشانی داشته باشد.
۵- دقت کنید فقط اساتیدی که در سیستم پروپزوال انتخاب کرده اید فقط همون اساتید را در فایل پروپزوال وارد کنید.

۶- باید عنوان ثبت شده در سیستم پروپوزال دقیقاً به همان صورت در فایل پروپوزال وارد شود.

۷- فرم صورتجلسه دفاع از پروپزوال و طرح در شورای پژوهشی را از سایت دانلود کرده و بعد از تایپ و کامل کردن تمامی گزینه های به مدیر گروه تحویل نمایید.

۸- حداقل زمان لازم برای دفاع مقطع کارشناسی ارشد ۶ماه و برای مقطع دکتری ۱۲ ماه از زمان تصویب در شورای پژوهشی می باشد و تاریخ تصویب گروه آموزشی ملاک عمل نمی باشد.

۹ -حداکثر فاصله زمانی بین تاریخ تصویب گروه و شورای پژوهشی نباید بیش از یک ماه بگذرد در غیر اینصورت درخواست شما باطل می شود.

۱۰- از گزینه" وضعیت پروپوزال" در سیستم ثبت پروپوزال برای آگاهی از وضعیت تایید و تصویب پروپوزال استفاده کنید.

 

عدم اجرای هر کدام از تذکرات فوق و یا عدم رعایت آیین نامه های دانشگاه، درخواست شما برای تصویب پروپوزال در شورای پژوهشی رد شده و مجبور به طی تمامی مراحل از اول خواهید بود.