تذکرات ضروری دفاع

- موضوع تایپ شده در فایل آپلود شده باید دقیقاً مثل عنوان پروپوزال باشد.

- پایان نامه / ‏رساله بر اساس آیین نامه نگارش پایان نامه / ‏رساله‬ تهیه گردد در غیر اینصورت رد شده و نیاز به طی مراحل از ابتدا خواهد بود.

- فرم اصالت و منشور اخلاقی را از سایت دریافت و در پایان نامه / ‏رساله‬ درج نمایید.

- فلوچارت دفاع از پایان نامه / ‏رساله‬ را قبل از اقدام مطالعه نمایید و زمانی که نام دانشجو بعد از تایید اساتید و مدیرگروه به کارشناس پژوهش دانشکده ارسال شد ("پژوهش دانشکده در حال بررسی در سیستم نمایش داده می شود") به کارشناس پژوهش رجوع نماید.

-دانشجو موظف به رعایت تمامی مراحل دفاع با الویت می باشد. از طرح درخواست هایی که خارج از الویت باشد خودداری فرمایید.

- وصول مقاله (Submit) برای رشته های علوم پزشکی قبل از اقدام به دفاع اجباری است و برای رشته های مهندسی پزشکی باعث ارتقاء کیفی پایان نامه/‏رساله‬ خواهد شد.

- زمانی که حکم داوری از طرف پژوهش صادر گردید دانشجو می توانند به آموزش رجوع نموده و وضعیت تحصیلی دریافت نماید

- در سیستم پروپوزال از گزینه "وضعیت پایان نامه / ‏رساله‬ " برای آگاهی از مرحله انجام تایید پایان نامه استفاده کنید.