نحوه ارائه مقاله به نشریات علمی و رعایت نکات ضروری

 

1- مطابق بند 4 بخشنامه شماره 299920/73 مورخ 9/9/92 (در مقاله‌های مستخرج  از پایان نامه و یا رساله، نویسنده اول دانشجو و با نام واحد محل تحصیل دانشجو و استاد راهنما عهده‌دار مکاتبات است) و پیرو نامه شماره 29159 مورخ 2/5/95 و نامه شماره 57800 مورخ 2/8/95 مجددا تاکید می‌گردد مسئولیت مربوط به محتوی علمی مقاله و مکاتبات صورت گرفته با مجلات بر عهده استاد راهنما می‌باشد و درمواردی که دانشجوی نگارنده مقاله مسئول مکاتبات باشد به هیچ عنوان این مقالات شامل دریافت جایزه نمی‌گردند و امکان صدور مجوز دفاع، تخصیص نمره و تسویه حساب پژوهشی با این مقالات میسر نخواهد بود. همچنین ضروری است طی جلساتی از اساتید محترم درخواست گردد ضمن رعایت کلیه آئین نامه های دانشگاه از ارسال مقاله به مجلاتی با مشخصات ذیل اکیدا خودداری شود:

الف) مجلات ناشناخته و جدید التاسیس که اطمینان کاملی از اعتبار علمی آنها وجود ندارد.

ب) مجله هایی که در زمینه گسترده و غیر تخصصی مقاله می پذیرند.

ج) مجله هایی که در فهرست ISI بدون ضریب تاثیر و پایگاه Scopus و سایر پایگاههای معتبر نمایه می شوند اما فرایند داوری و پذیرش مقاله در آن ها بسیار کوتاه است و داوری و چاپ مقاله با دریافت هزینه انجام می‌گیرد.

د) مجله هایی که با اخذ مبالغی و بدون طی فرایند داوری نسبت به چاپ مقاله اقدام می نمایند.

د) مجله هایی که در فهرست نشریات نامعتبر وزارت علوم تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی قرار دارند. این فهرست پویا بوده و ملاک عمل آخرین لیست اعلامی خواهد بود.

ه) مجله هایی که مقاله های چاپ شده در آن ها به زمینه فعالیت مجله همخوانی ندارد.

2- نمایه شدن مجلات حتی در پایگاههای بین المللی نظیر ISI، Scopus و پایگاه ISC به تنهایی نمی تواند ملاک اعتبار مجله تلقی گردد و لازم است به مواردی مانند اعتبار ناشر مجله، ترکیب اعضای هیات تحریریه، نحوه و فرایند داوری مقالات، داشتن وب سایت معتبر و قابل دسترس مجله و... دقت نمود.

 

3- برای مجلات معتبری که آدرس وب سایت اصلی آنها موجود است هر سایت دیگری به جز سایت اصلی، جعلی محسوب خواهد شد. بدیهی است کلیه مقالاتی که در سایت جعلی نشریات قرار دارند در هر زمانی که منتشر شده باشند نامعتبر و غیر قابل قبول می باشند.

 

4- لازم است استاد راهنمای پایان نامه و یا رساله به عنوان عهده دار مکاتبات از نحوه آدرس دهی صحیح واحد در مقالات اطمینان حاصل فرمایند.

 

5- ذکر نام افراد غیر مرتبط (به غیر از دانشجوی نگارنده پایان نامه و استاد/استادان راهنما و استاد/استادان مشاور) در مقالات حاصل از نتایج پایان نامه و رساله ممنوع می باشد. لازم به ذکر است در صورت نیاز مبرم به مشارکت افراد دیگر در تهیه مقالات، موضوع  پیش از دفاع و چاپ مقالات با ذکر دلایل و مستندات و تأیید استاد یا استادان راهنما می‌بایست به آگاهی معاونت پژوهشی واحد رسیده و مجوزهای لازم اخذ گردد.(موضوع بند 6 بخشنامه شماره 299920/73 مورخ 9/9/92)

 

6- رعایت ترتیب ذکر نام نویسندگان در مقالات مستخرج از رساله و پایان نامه الزامی می باشد.