آیین نامه‌ها و فرم‌ها- پژوهشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۹ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم ارایه سمینار (گزارش ۶ ماهه رساله دکتری)امور پایان نامه/رساله
شیوه نامه ثبت پیشنهاد موضوع و دفاع از پایان نامه/رساله دانشجویی حوزه علوم پزشکیدفاع از پایان نامه/رساله
راهنمای تدوین و نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله های دکتری حرفه ای، تخصصی و بالینیامور پایان نامه/رساله
فرم مشخصاتکمیته اخلاق
فرم اعلام تعارضکمیته اخلاق
رضایت نامهکمیته اخلاق
چک لیست کار با حیوانات آزمایشگاهیکمیته اخلاق
فرم تصویب پروپوزال در شورای پژوهشی و دفاع از پروپوزال مقطع دکتریامور پایان نامه/رساله
فرم های استفاده از آزمایشگاهفرم های استفاده از آزمایشگاهامور پایان نامه/رساله
فرم نمره کارآموزPHCکارآموزی
فرم نمره کارآموزی رژیم درمانی ۸۸کارآموزی
فرم نمره کارآموزی رشته علوم تغذیه ۸ واحدیکارآموزی
فرم نمره کارآموزی رشته علوم تغذیهکارآموزی
نمره کارآموزی مدیریت بخش غذاکارآموزی
کاراموزی خارج از قراردادکارآموزی
نمره کارآموزی صنایع غذاییکارآموزی
راهنمای ثبت نام در سامانه پروپوزالتدوین پایان نامه/رساله
تعهد چاپ مقاله دکتریمقالات
فرم پیشنهاد تحقیق (پروپوزال) دکتریتدوین پایان نامه/رساله
روش و حداکثر مهلت ارایه مقاله برای انجام تسویهتسویه پایان نامه/رساله