آیین نامه‌ها و فرم‌ها- پژوهشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۹ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
نحوه شماره گذاری صفحات پایان نامه/رسالهتدوین پایان نامه/رساله
اخذ مجوز اساتید مدعو در سیستم پژوهشیارامور پایان نامه/رساله
نحوه آدرس دهی مقالاتمقالات
شرایط اضافه کردن استاد راهنما یا مشاورتدوین پایان نامه/رساله
آیین نامه تدوین و نگارش پایان نامه/رسالهتدوین پایان نامه/رساله
درخواست مهلت ارایه مقاله/انصراف از مقاله مقطع کارشناسی ارشدتسویه پایان نامه/رساله
مدت زمان لازم برای دفاعدفاع از پایان نامه/رساله
تعهدنامه اصالت رساله یا پایان‌نامه تحصیلیتدوین پایان نامه/رساله
فرم ارائه چکیده پایان نامه یا رسالهتسویه پایان نامه/رساله
فرم ساختار بانک اطلاعات، پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتریتسویه پایان نامه/رساله
منشور اخلاقیتدوین پایان نامه/رساله
پروپوزال دکتریامور پایان نامه/رساله
فرم تسویه پژوهشی کارشناسی ارشد/دکتریتسویه پایان نامه/رساله
شرکت در جلسه دفاعامور پایان نامه/رساله
چک لیست تایید مقالات به منظور اخذ مجوز فاعامور پایان نامه/رساله
فرم تیین ارزش مقاله و نمره نهایی پایان‌نامه کارشناسی ارشد و دکتریتسویه پایان نامه/رساله
فرم تصویب در شورای پژوهشی و دفاع از پروپوزال کارشناسی ارشدامور پایان نامه/رساله
فرمهای تشویقی مقالاتمقالات
تایید مقاله جهت مجوز دفاع و تسویه حساب دکتریتسویه پایان نامه/رساله
گزارش کارآموزیکارآموزی