آیین نامه‌ها و فرم‌ها- پژوهشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۹ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آیین نامه تدوین و نگارش پایان نامه/رسالهتدوین پایان نامه/رساله
آیین نامه جدید دفاع و پیش دفاع دکتریامور پایان نامه/رساله
اخذ مجوز اساتید مدعو در سیستم پژوهشیارامور پایان نامه/رساله
استعلام از کتابخانهامور پایان نامه/رساله
اصلاعیه برگزاری جلسه دفاعدفاع از پایان نامه/رساله
بروز رسانی نشریه های نامعتبرمقالات
پروپوزال دکتریامور پایان نامه/رساله
پیشنهاد استاد راهنمای دانشجویانپیشنهاد استاد راهنمای دانشجویانامور پایان نامه/رساله
تایید مقاله جهت مجوز دفاع و تسویه حساب دکتریتسویه پایان نامه/رساله
تعهد انصراف از مقاله مقطع کارشناسی ارشدتسویه پایان نامه/رساله
تعهد چاپ مقاله دکتریمقالات
تعهدنامه اصالت رساله یا پایان‌نامه تحصیلیتدوین پایان نامه/رساله
چک لیست تایید مقالات به منظور اخذ مجوز فاعامور پایان نامه/رساله
چک لیست کار با حیوانات آزمایشگاهیکمیته اخلاق
درخواست مهلت ارایه مقاله/انصراف از مقاله مقطع کارشناسی ارشدتسویه پایان نامه/رساله
راهنمای تدوین و نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله های دکتری حرفه ای، تخصصی و بالینیامور پایان نامه/رساله
راهنمای ثبت نام در سامانه پروپوزالتدوین پایان نامه/رساله
رضایت نامهکمیته اخلاق
روش و حداکثر مهلت ارایه مقاله برای انجام تسویهتسویه پایان نامه/رساله
شرایط اضافه کردن استاد راهنما یا مشاورتدوین پایان نامه/رساله