آیین نامه‌ها و فرم‌ها- امور پایان نامه/رساله

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۲ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم ارایه سمینار (گزارش ۶ ماهه رساله دکتری)امور پایان نامه/رساله
شیوه نامه ثبت پیشنهاد موضوع و دفاع از پایان نامه/رساله دانشجویی حوزه علوم پزشکیدفاع از پایان نامه/رساله
راهنمای تدوین و نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله های دکتری حرفه ای، تخصصی و بالینیامور پایان نامه/رساله
فرم تصویب پروپوزال در شورای پژوهشی و دفاع از پروپوزال مقطع دکتریامور پایان نامه/رساله
فرم های استفاده از آزمایشگاهفرم های استفاده از آزمایشگاهامور پایان نامه/رساله
راهنمای ثبت نام در سامانه پروپوزالتدوین پایان نامه/رساله
فرم پیشنهاد تحقیق (پروپوزال) دکتریتدوین پایان نامه/رساله
روش و حداکثر مهلت ارایه مقاله برای انجام تسویهتسویه پایان نامه/رساله
اصلاعیه برگزاری جلسه دفاعدفاع از پایان نامه/رساله
تعهد انصراف از مقاله مقطع کارشناسی ارشدتسویه پایان نامه/رساله
فرم پروپوزال کارشناسی ارشدتدوین پایان نامه/رساله
شرایط اضافه کردن استاد راهنما یا مشاورتدوین پایان نامه/رساله
آیین نامه تدوین و نگارش پایان نامه/رسالهتدوین پایان نامه/رساله
درخواست مهلت ارایه مقاله/انصراف از مقاله مقطع کارشناسی ارشدتسویه پایان نامه/رساله
مدت زمان لازم برای دفاعدفاع از پایان نامه/رساله
تعهدنامه اصالت رساله یا پایان‌نامه تحصیلیتدوین پایان نامه/رساله
فرم ارائه چکیده پایان نامه یا رسالهتسویه پایان نامه/رساله
فرم ساختار بانک اطلاعات، پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتریتسویه پایان نامه/رساله
منشور اخلاقیتدوین پایان نامه/رساله
نحوه شماره گذاری صفحات پایان نامه/رسالهتدوین پایان نامه/رساله